Privacybeleid

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van de website https://www.crossfitdrunen.nl, alsmede bij de dienstverlening van FitMonkeys. FitMonkeys is gevestigd in Drunen en is ingeschreven bij de Kamer van...

Algemene voorwaarden

Artikel 1  Algemeen Door inschrijving bij CrossFit Drunen verklaart u zich akkoord met de voorwaarden en regels zoals hieronder staat beschreven. Bij minderjarigen (onder de 18 jaar) is een handtekening van een ouder of een andere wettige vertegenwoordiger...